dnes je 24.3.2023

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 147

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.1.5 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 147

Verlag Dashöfer

§ 147

Pôsobnosť úradu

Úrad:

a) vypracúva koncepcie verejného obstarávania,

b) vykonáva štátnu správu v oblasti verejného obstarávania,

c) vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním,

d) spolupracuje s Európskou komisiou a zabezpečuje plnenie informačných povinností voči Európskej komisii v pôsobnosti tohto zákona,

e) predkladá najmenej raz ročne správu o výsledkoch verejného obstarávania a fungovaní verejného obstarávania vláde a na požiadanie aj výboru Národnej rady Slovenskej republiky,

f) vedie zoznam hospodárskych subjektov a register hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (ďalej len „register osôb so zákazom”),

g) certifikuje systémy na uskutočnenie elektronickej aukcie,

h) usmerňuje metodicky účastníkov procesu verejného obstarávania,

i) zverejňuje na svojom webovom