dnes je 6.12.2023

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 147 Pôsobnosť úradu

5.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.1.5 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 147 Pôsobnosť úradu

Mgr. Laura Fotopolusová

§ 147

Pôsobnosť úradu

Úrad

a) vypracúva koncepcie verejného obstarávania,

b) vykonáva štátnu správu v oblasti verejného obstarávania,

c) vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním,

d) spolupracuje s Európskou komisiou a zabezpečuje plnenie informačných povinností voči Európskej komisii v pôsobnosti tohto zákona,

e) predkladá vláde a Národnej rade Slovenskej republiky najneskôr do konca marca správu o stave verejného obstarávania v Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok,

f) vedie zoznam hospodárskych subjektov, zoznam elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní podľa § 20 (ďalej len „zoznam elektronických prostriedkov”) a register hospodárskych subjektov so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (ďalej len