dnes je 24.3.2023

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 147

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.1.7 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 147

Verlag Dashöfer

§ 149

Povinnosti úradu voči Európskej komisii

(1) Úrad

a) pravidelne oznamuje Európskej komisii všetky zmeny v zozname verejných obstarávateľov a v zozname obstarávateľov,

b) zabezpečuje aktualizáciu údajov v systéme e-Certis,

c) oznamuje Európskej komisii znenie platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania,

d) na základe oznámení právnických osôb alebo fyzických osôb informuje Európsku komisiu o všeobecných právnych alebo praktických ťažkostiach, s ktorými sa právnické osoby alebo fyzické osoby stretli v tretích štátoch pri zadávaní zákazky na poskytnutie služby alebo ktoré im vznikli z dôvodu nedodržiavania ustanovení medzinárodného pracovného práva pri zadávaní zákazky v tretích štátoch,

e) každoročne oznamuje Európskej komisii znenie všetkých rozhodnutí podľa