dnes je 24.3.2023

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 171 Začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

3.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.4.9 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 171 Začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

Verlag Dashöfer

§ 171

Začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného

(1) Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok sa začína dňom doručenia námietok úradu.

(2) Kontrolovaný môže po tom, ako sú mu doručené námietky podľa § 170 ods. 3 písm. c) až g), vykonať z vlastnej iniciatívy nápravu vo veci, ktorá je obsahom námietok; ustanovenie § 165 ods. 3 písm. a) sa použije primerane.

(3) Účastníkmi konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok sú navrhovateľ a kontrolovaný.

(4) Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 sa začína dňom doručenia oznámenia o začatí konania kontrolovanému. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného