dnes je 21.7.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 183 Register osôb so zákazom

14.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.4.21 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 183 Register osôb so zákazom

Mgr. Laura Fotopulosová

§ 183

Register osôb so zákazom

(1) Register osôb so zákazom je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad. 

(2) Register osôb so zákazom obsahuje údaje o osobe, ktorej bol konečným rozhodnutím uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, a to

a) identifikačné údaje osoby v rozsahu podľa § 153 ods. 1 písm. a) až e),

b) začiatok a koniec doby, na ktorú je uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

c) porušenie, za ktoré sa uložil zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

(3) Register osôb so zákazom je verejne prístupný na webovom sídle úradu.

(4) Úrad vyčiarkne osobu z registra osôb so zákazom deň nasledujúci po dni uplynutia doby, na ktorú bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.


Komentované ustanovenie