dnes je 21.7.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 26

14.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.1.1 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 26

JUDr. Laura Fotopulosová

§ 26

(1) Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ posielajú Úradu pre úradné publikácie Európskej únie (ďalej len „publikačný úrad”) a úradu na uverejnenie.

(2) Predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie možno uverejniť v profile verejného obstarávateľa alebo v profile obstarávateľa. Pred uverejnením predbežného oznámenia alebo pravidelného informatívneho oznámenia v profile sa pošle publikačnému úradu a úradu oznámenie o tom, že bude uverejnené touto formou. Predbežné oznámenie alebo pravidelné informatívne oznámenie sa nesmie uverejniť v profile pred odoslaním oznámenia o jeho uverejnení v profile publikačnému úradu. V predbežnom oznámení a v pravidelnom informatívnom oznámení verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú dátum