dnes je 29.9.2022

Input:

Podrobnosti k nariadeniu 295/2022 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.116 Podrobnosti k nariadeniu 295/2022 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov

JUDr. Renáta Považanová

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov bolo vydané v súlade s § 159 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý splnomocňuje vládu Slovenskej republiky na jeho vydanie.

Podľa ustanovenia § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany v rámci kolektívneho vyjednávania dohodli na obsahu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na obdobie 1.1.2023 – 31.8.2024. Kolektívna zmluva bola podpísaná