dnes je 29.9.2023

Input:

Výklad k zákonu č. 128/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

27.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.314 Výklad k zákonu č. 128/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

JUDr. Renáta Považanová

Cieľom poslednej novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zjednodušiť administratívu a podávanie daňových priznaní športových odborníkov, pokiaľ majú príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov ) a sú podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov (tzv. aktívne príjmy). Novela zavádza, aby sa tieto príjmy zdaňovali daňou vyberanou zrážkou (§ 43 ods. 3 písm. u) zákona o dani z príjmov), pokiaľ daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona (daňovník sa môže vopred písomne dohodnúť s platiteľom dane o tom, že platiteľ dane z uvedených príjmov nezrazí daň vyberanú