dnes je 21.7.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 10 Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa

14.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.10 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 10 Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa

Mgr. Jozef Kubinec, MSc; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 10

Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona.

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

(3) Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov vrátane ich klasifikácie podľa § 5 ods. 1 sa nesmú realizovať so