dnes je 21.7.2024

Zákazky s nízkou hodnotou a zmeny v Zákone o verejnom obstarávaní platné od 1.2.2023Záznam

2.5.2023, Mgr. Jozef Kubinec, MSc, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:40:17

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 32 Osobné postavenieArchív

13.9.2022, Mgr. Jozef Kubinec, MSc, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozdelenie zákazky na časti z pohľadu verejného obstarávaniaArchív

23.2.2022, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazkyArchív

15.2.2022, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Z judikatúry: Pevne stanovená výška sankcie za porušenia zákona o verejnom obstarávaníArchív

21.1.2022, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup verejného obstarávania pri viacerých zákazkáchArchív

17.1.2022, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Environmentálny fond

2.12.2020, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Novinky vo verejnom obstarávaní v roku 2020 (stav k 8.10.2020)Záznam

13.10.2020, JUDr. Marek Šmid, LLB., Advokátska kancelária Grand Oak Legal s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:15

Zadávanie podlimitných civilných zákaziek všeobecneArchív

20.3.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Legislatívny zámer zákona o komore verejného obstarávaniaArchív

18.3.2019, Mgr. Tomáš Šlachta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny vo verejnom obstarávaní od 1. januára 2019Záznam

29.11.2018, JUDr. Marek Šmid, LLB., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:16:01

§ 81 ZVO Priame rokovacie konanie - praktický príkladGarancia

18.4.2018, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmena zmluvy počas jej trvania vo verejnom obstarávaníZáznamGarancia

12.3.2018, JUDr. Marek Šmid, LLB., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:28:56