dnes je 21.7.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 3 Zákazka

14.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.3 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 3 Zákazka

Mgr. Laura Fotopulosová ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 3

Zákazka

(1) Zákazka na účely tohto zákona je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.

(2) Zákazka na dodanie tovaru na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa tovaru na splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou odkúpenia alebo bez možnosti odkúpenia; môže zahŕňať aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru.

(3) Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je

a) uskutočnenie stavebných