dnes je 6.12.2023

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 111

5.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.2.3 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 111

Mgr. Jozef Kubinec, MSc.; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 111

(1) Verejný obstarávateľ pri postupe podľa § 109 a 110 postupuje podľa prvej časti, ak nie je v § 109 až 111 ustanovené inak, pričom postupuje tak, aby náklady vynaložené na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.

(2) Ak nejde o zákazky zadávané spravodajskými službami,8) verejný obstarávateľ je povinný vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 109 a 110, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka, a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu

1.