dnes je 24.3.2023

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 116

5.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.3.5 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 116

Mgr. Jozef Kubinec, MSc.; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 116

(1) Verejný obstarávateľ vyhotovuje oznámenia používané pri podlimitných zákazkách podľa § 111a až 115 prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy, ktorá zabezpečuje aj ich odoslanie úradu na uverejnenie.

(2) Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pošle verejný obstarávateľ

a) do 14 dní po uzavretí zmluvy alebo rámcovej dohody alebo

b) bezodkladne po rozhodnutí o zrušení verejného obstarávania, ktoré bolo predmetom výzvy na predkladanie ponúk.

(3) Ak ide o zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody alebo podlimitného dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ pošle oznámenia o výsledku verejného obstarávania hromadne za každý kalendárny štvrťrok do 30 dní po skončení kalendárneho