dnes je 21.7.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 14 Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní

6.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.14 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 14 Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní

Mgr. Jozef Kubinec, MSc.; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 14

Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní


§ 14 – zmeny od 31. 3. 2022

Zmeny v ustanovení § 14 súvisia so zavedením elektronickej platformy miesto elektronického trhoviska a presun správcovstva z Ministerstva vnútra na Úrad vlády. Ďalej sa v § 14 ods. 6 a á ZVO dopĺňajú stavebné práce, tak aby bolo explicitne zrejmé, že prostredníctvom elektronickej platformy sa zamýšľa obstarávanie aj stavebných prác.

Komentované ustanovenia pred 31. 3. 2022 je tak potrebné vykladať v zmysle vyššie uvedených zmien.


§ 14 ods. 1 – znenie do 31. 3. 2022

Komentované ustanovenie upravuje spôsob registrácie záujemcu na elektronickom trhovisku.