dnes je 22.2.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 15 Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní

5.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.15 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 15 Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní

Mgr. Jozef Kubinec, MSc.; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 15

Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní

(1) Centralizovaná činnosť vo verejnom obstarávaní na účely tohto zákona je nepretržite vykonávaná činnosť zameraná na

a) nadobúdanie tovarov alebo služieb určených pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo

b) zadávanie zákaziek alebo uzatváranie rámcových dohôd určených pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.

(2) Centrálna obstarávacia organizácia na účely tohto zákona je

a) verejný obstarávateľ, ktorý poskytuje centralizované činnosti vo verejnom obstarávaní pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov a ktorý môže poskytovať aj podporné činnosti vo verejnom