dnes je 22.2.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 184o

19.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.5.1.15 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 184o

Mgr. Laura Fotopulosová

§ 184o

(1) Verejný obstarávateľ môže pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní aj prostredníctvom odborného garanta alebo osoby registrovanej úradom na účely zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „registrovaná osoba”).

(2) Registrovanou osobou je fyzická osoba zapísaná v zozname registrovaných osôb, ktorá splnila predpoklady na zápis do zoznamu registrovaných osôb.

(3) Predpokladmi na zápis do zoznamu registrovaných osôb sú:

a) bezúhonnosť žiadateľa v rozsahu podľa § 184b ods. 9,

b) úspešné vykonanie skúšky,

c) žiadosť o zápis do zoznamu registrovaných osôb.

(4) Skúšku registrovanej osoby vykonáva skúšobná komisia podľa § 184c prezenčnou, elektronickou alebo kombinovanou formou.

(5) Termíny skúšok vyhlasuje úrad tak, aby sa skúšky