dnes je 24.3.2023

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 20 Komunikácia

5.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.19 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 20 Komunikácia

Mgr. Jozef Kubinec, MSc.; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 20

Komunikácia

(1) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov, ak tento zákon neustanovuje inak. Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na elektronickú komunikáciu použiť výlučne elektronický prostriedok zapísaný v zozname elektronických prostriedkov podľa § 158a.

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž,