dnes je 29.9.2023

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 87 Uverejňovanie oznámení

13.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.3.4.1 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 87 Uverejňovanie oznámení

Mgr. Laura Fotopulosová

§ 87

Uverejňovanie oznámení

(1) Obstarávateľ môže oznámiť svoj zámer uskutočniť plánované verejné obstarávanie uverejnením pravidelného informatívneho oznámenia.

(2) Výzva na súťaž sa realizuje prostredníctvom

a) pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž, ak sa zákazka zadáva užšou súťažou alebo rokovacím konaním so zverejnením,

b) oznámenia o existencii kvalifikačného systému, ak sa zákazka zadáva užšou súťažou, rokovacím konaním so zverejnením, súťažným dialógom alebo inovatívnym partnerstvom,

c) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

(3) Obstarávateľ poskytne na žiadosť záujemcu, ktorý prejaví záujem získať zákazku, bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov