dnes je 25.4.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 481/2023 Z. z. - Vyhláška ÚVO, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

27.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.579 Podrobnosti k vyhláške č. 481/2023 Z. z. - Vyhláška ÚVO, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov

JUDr. Renáta Považanová

Novou vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou  sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov sa od 1. januára ustanovuje finančný limit pre:

  • nadlimitnú zákazku pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb verejným obstarávateľom a obstarávateľom,

  • nadlimitnú koncesiu zadávanú verejným obstarávateľom a obstarávateľom a

  • súťaž návrhov organizovanej verejným