dnes je 25.4.2024

Input:

Pripravuje sa novela zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

22.1.2024, Zdroj: Slov-lex.sk

Štatistický úrad Slovenskej republiky (Úrad vlády Slovenskej republiky, odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy) zverejnil predbežnú informáciu k pripravovanému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľmi pripravovaného návrhu zákona sú:

1. Vymedzenie podmienok pre poskytovanie údajov o konečných užívateľoch výhod vedených v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „register právnických osôb“) žiadateľom, ktorí nie sú orgánmi verejnej moci ani oprávnenými osobami, výlučne na základe preukázania existencie oprávneného záujmu a zavedenie procesných, technických a organizačných