dnes je 25.4.2024

Input:

Pripravuje sa novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy - v PK do 19.2.2024

9.2.2024, Zdroj: Slov-Lex

Pripravovaný návrh zákona reaguje na chystanú reformu fiškálnych pravidiel Európskej únie, ktorá sa zameriava na výrazné znižovanie vysokých úrovní dlhu členských štátov a podporu udržateľného a inkluzívneho rastu. Konsolidácia verejných financií  sa bude odvíjať od plnenia referenčných hraníc verejného dlhu 60 % hrubého domáceho produktu a deficitu verejných financií 3 % hrubého domáceho produktu. Cieľom pripravovaného návrhu zákona je preto zosúladenie aktuálnej právnej úpravy s novými európskymi fiškálnymi pravidlami, najmä previazanie limitu verejných výdavkov na „čisté výdavky“, trajektóriu ktorých stanoví Európska komisia v strednodobom horizonte minimálne štyroch rokov. Ukazovateľ čistých výdavkov sa stane operatívnym nástrojom nových pravidiel na zabezpečenie podpory zdravých a udržateľných verejných financií, ako aj podporu udržateľného a inkluzívneho rastu.