dnes je 21.7.2024

Input:

Vzor návrhu o určenie neprimeranosti zmluvnej pokuty

30.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.25.1.1 Vzor návrhu o určenie neprimeranosti zmluvnej pokuty

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Viliam Poništ, PhD.


Stiahnuť vzor

Okresný súd

.................... sídlo

.................... adresa

.................... obec

Vec: N Á V R H

Žalobca

.................... (obchodné meno)

.................... (sídlo)

.................... (IČO)

zastúpený podľa splnomocnenia

zapísaný do obchodného registra Okresného súdu .......(Mestského súdu Bratislava III.)(

oddiel ......... vložka ..............

Žalovaný

.................... (obchodné meno)

.................... (sídlo)

.................... IČO: ..........................

zapísaný do obchodného registra Okresného súdu ................(Mestského súdu Bratislava III.)

oddiel ............. vložka ..................

na uplatnenie moderačného práva súdu o určenie neprimeranosti zmluvnej pokuty