dnes je 21.7.2024

Input:

Zelené verejné obstarávanie - rady a tipy

3.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:36:31

Kapitoly videa

Predmetom webinára je predstavenie základných informácií k zelenému verejnému obstarávaniu. Zelené verejné obstarávanie predstavuje osobitnú formu verejného obstarávania, v rámci ktorého sa uplatňujú požiadavky, ktoré majú zaistiť, že obstaraný predmet zákazky, vrátane činností súvisiacich napríklad s jeho dodaním, montážou, inštaláciou, prevádzkou, bude mať priaznivý alebo aspoň priaznivejší vplyv na životné prostredie, ako je to v prípade produktov s porovnateľnými parametrami, pri ktorých sa environmentálny vplyv nezohľadňuje. Ďalej sa budeme venovať v rámci webinára právnej úprave v zákone o verejnom obstarávaní, výhodám zeleného verejného obstarávania, vysvetleniu ako zohľadniť zelené hľadisko v rámci opisu predmetu zákazky, podmienok účasti a kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Lektor

Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Lektor Mgr. Jozef Kubinec, MSc vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po krátkom pôsobení v advokácii začal pracovať ako špecialista na verejné obstarávanie v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, kde neskôr pracoval ako vedúci tímu strategického nákupu a verejného obstarávania. Aktuálne pôsobí na Ministerstve vnútra SR. Počas pôsobenia v tejto inštitúcii absolvoval postgraduálne štúdium verejného obstarávania na Univerzite Tor Vergata v Ríme. Štúdium v tomto programe bolo zamerané na dôkladné skúmanie environmentálnych, etických, strategických a právnych otázok v globálnom kontexte.