dnes je 24.3.2023

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 114a

5.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.3.3.1 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z.- základné znenie) - § 114a

Mgr. Jozef Kubinec, MSc.; Mgr. Laura Fotopolusová

§ 114a

(1) Verejný obstarávateľ môže uzavrieť rámcovú dohodu. Pri zadávaní zákazky na základe rámcovej dohody sa postupuje podľa § 83 ods. 2 až 10.

(2) Verejný obstarávateľ môže zadávať zákazky použitím podlimitného dynamického nákupného systému, pričom postupuje podľa § 58 až 61. Na účely zriadenia podlimitného dynamického nákupného systému verejný obstarávateľ použije na to určenú funkcionalitu elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ určí podmienky účasti podľa § 112 ods. 5. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 114 ods. 1.§ 114a

Novelou účinnou od 1.1.2019 (zákon č. 345/2018 Z.z.) došlo k výraznej zmene pri postupe zadávania