dnes je 1.12.2022

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 184d

19.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.5.1.4 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 184d

Mgr. Laura Fotopulosová

§ 184d

(1) Skúškou sa overujú odborné vedomosti a znalosti právnych predpisov súvisiacich s verejným obstarávaním.

(2) Termíny skúšok vyhlasuje úrad tak, aby sa skúšky konali najmenej štyrikrát v priebehu kalendárneho roka. Pozvanie na skúšku oznámi úrad žiadateľovi najneskôr 15 dní pred jej konaním. Skúška sa vykonáva bezodplatne.


§ 184d

Novela účinná od 31.3.2022 (zákon č. 395/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) doplnila do ZVO šiestu hlavu s názvom PROFESIONALIZÁCIA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ. Táto novela sa inak nazýva aj “veľká novela“, nakoľko novelizovala mnoho ustanovení ZVO. Jeden z hlavných cieľov predmetnej