dnes je 1.12.2022

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 52 Otváranie ponúk

13.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.1.22 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 52 Otváranie ponúk

Mgr. Jozef Kubinec, MSc; Mgr. Laura Fotopulosová; Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 52

Otváranie ponúk

(1) Komisia otvára ponuky na mieste a v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii, vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o užšiu súťaž, vo výzve na predkladanie konečných ponúk, ak ide o rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg alebo inovatívne partnerstvo.

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní umožniť účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk. Pred otvorením ponúk alebo konečných ponúk predložených v listinnej podobe sa overí