dnes je 29.9.2022

Najnovšie

Europarlament žiada viac eurofondov v budúcom rozpočte únie

27.9.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom zdôrazňuje, že Politika súdržnosti EÚ musí slúžiť hlavne na rozvoj regiónov. Eurofondy sa podľa europoslancov nemajú používať na riešenie každej novej krízy, ako to bolo počas pandémie a vypuknutí vojny na Ukrajine. Európsky parlament prijal uznesenie ...

Školenie „Elektronická platforma v zákazke s nízkou hodnotou“ bude v Trnave

27.9.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie pozývajú na bezplatné prezenčné školenie „Elektronická platforma v zákazke s nízkou hodnotou." Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie pozývajú na bezplatné prezenčné školenie „Elektronická platforma ...

PLATY V ZDRAVOTNÍCTVE VÝRAZNE PORASTÚGarancia

26.9.2022, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Vláda SR schválila komplexné zvýšenie platov v ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby. Ide o najkomplexnejšie a najvyššie zvýšenie platov od roku 2013. Vláda SR schválila komplexné zvýšenie platov v ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulanciách záchrannej ...

Oznam o plánovanom uzavretí a o posune termínu posledného hodnotiaceho kola 58. výzvyGarancia

20.9.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje žiadateľom, že vzhľadom na predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na 58. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ...

Uvoľňujeme 30 miliónov eur pre regionálne školy

20.9.2022, Zdroj: Ministerstvo financií SR

... Ministerstvo financií SR schválilo žiadosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na uvoľnenie finančných prostriedkov nad rámec schváleného rozpočtu. Suma 30 miliónov eur bola uvoľnená na základe kvantifikácie výdavkov jednotlivých škôl, ktorú si MF SR dodatočne vyžiadalo od príslušného rezortu ...

Kandidáti na nového predsedu Úradu pre verejné obstarávanie sa predstavia verejnostiGarancia

16.9.2022, Zdroj: SITA

... Štyria uchádzači o post nového predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) môžu predstaviť dôvody svojej kandidatúry a zámery po prípadnom zvolení začiatkom budúceho týždňa. Ľubomír Kubička, Peter Kubovič, Tomáš Lepieš a Helena Polónyi sa v pondelok 19. septembra dopoludnia zúčastnia na verejnom vypočutí ...

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 7 Verejný obstarávateľGarancia

13.9.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopulosová; Zdroj: Verlag Dashöfer § 7 Verejný obstarávateľ (1) Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi, b) obec, c) vyšší územný celok, d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2, e) združenie právnických osôb, ktorého ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 52 Otváranie ponúkGarancia

13.9.2022, Mgr. Jozef Kubinec, MSc, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jozef Kubinec, MSc; Mgr. Laura Fotopulosová; Zdroj: Verlag Dashöfer § 52 Otváranie ponúk (1) Komisia otvára ponuky na mieste a v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii, vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 87 Uverejňovanie oznámeníGarancia

13.9.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopulosová § 87 Uverejňovanie oznámení (1) Obstarávateľ môže oznámiť svoj zámer uskutočniť plánované verejné obstarávanie uverejnením pravidelného informatívneho oznámenia. (2) Výzva na súťaž sa realizuje prostredníctvom a) pravidelného informatívneho oznámenia s výzvou na súťaž, ak sa zákazka ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 49 Predkladanie ponúkGarancia

13.9.2022, Mgr. Jozef Kubinec, MSc, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jozef Kubinec, MSc; Mgr. Laura Fotopulosová; Zdroj: Verlag Dashöfer § 49 Predkladanie ponúk (1) Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka a) predkladá elektronicky, tak s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2020 | 2019
viac článkov
Najčítanejšie

Zmeny zmluvy z hľadiska zákona o verejnom obstarávaní

29.5.2018, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Martina Galabová Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon“), účinný od 18.4.2016, zaviedol do aplikačnej praxe nové podmienky vykonávania zmien a s tým súvisiacich dodatkov v rámci zmlúv, koncesných zmlúv ...

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky pri platcovi a neplatcovi DPHGarancia

28.12.2017, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Takáčová Ako má osoba realizujúca verejné obstarávanie určiť predpokladanú hodnotu zákazky v prípade, že vykonala na tento účel prieskum trhu a ponuky predložili osoby, ktoré sú platcami aj neplatcami DPH? Ako má osoba realizujúca verejné obstarávanie určiť predpokladanú hodnotu zákazky v prípade ...

Základné princípy vo verejnom obstarávaní

20.1.2015, Mgr. Tomáš Šlachta, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Tomáš Šlachta Podstata zákona o verejnom obstarávaní a celého procesu verejného obstarávania je postavená na základných princípoch, zakotvených v § 9 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Podstata zákona o verejnom obstarávaní a celého procesu verejného obstarávania je postavená na základných princípoch ...

Vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky

5.4.2016, JUDr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Simona Laktišová Je verejný obstarávateľ povinný žiadať uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky v prípade, ak jeho predložená ponuka na predmet zákazky v zmysle ZVO podľa § 42 ods. 4 je v súlade iba v bode c), teda predložená cena je vo vzťahu k predpokladanej hodnote zákazky verejného ...

Bežná dostupnosť na trhu

25.4.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jana Takáčová Jedným z inštitútov, ktorý v značnej miere ovplyvňuje procesy a postupy verejného obstarávania, je bežná dostupnosť na trhu. V nasledujúcom texte sa zameriame práve na inštitút bežnej dostupnosti na trhu podľa aktuálneho znenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene ...

viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

20.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

21.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

24.11.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zápis údajov obchodných spoločností do OR

Lektor: JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Dátum: 29.9.2022

Čas konania: 13:00 - 13:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novela zákona o verejnom obstarávaní od 1.1.2023

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 28.10.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
30.9.2022 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Kurzy mien 22.9.2022
1 EUR0,99 USD (-0)
1 EUR0,87 GBP (-0)
1 EUR4,75 PLN (+0,03)
1 EUR24,64 CZK (+0,09)
Ďalšie meny
Sadzby NBS
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2022
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<august  október>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Semináre, Online konferencie