dnes je 21.7.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 9 Obstarávateľ

14.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.9 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - detailné spracovanie) - § 9 Obstarávateľ

Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 9

Obstarávateľ

(1) Obstarávateľ na účely tohto zákona je

a) právnická osoba, na ktorú má verejný obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa spravuje, a vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v odsekoch 3 až 9; rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, že verejný obstarávateľ priamo alebo nepriamo

1. vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel,

2. ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo

3. vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo iného výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu,

b) právnická osoba vykonávajúca aspoň jednu z činností uvedených v odsekoch 3 až 9 na základe