dnes je 22.2.2024

Input:

Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 184b

19.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.5.1.2 Komentár k ZVO (343/2015 Z. z. - základné znenie) - § 184b

Mgr. Laura Fotopulosová

§ 184b

Odborný garant na verejné obstarávanie

(1) Verejný obstarávateľ, obstarávateľ a osoba podľa § 8 sú povinní vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie (ďalej len „odborný garant”), okrem

a) postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou a postupu podľa § 139,

b) súťaže návrhov,

c) nadobúdania tovarov alebo služieb od centrálnej obstarávacej organizácie,

d) nadobúdania tovarov, stavebných prác alebo služieb na základe zákaziek zadaných centrálnou obstarávacou organizáciou,

e) postupu zadávania zákazky prostredníctvom dynamického nákupného systému v hodnote finančného limitu pre zákazku s nízkou hodnotou. - odsek 1 je účinný až od 31.3.2024!

(2) Odborný garant vykonáva vo verejnom obstarávaní tieto činnosti:

a) posudzuje